Cenník

celodenný pobyt 310€ + strava 70€/mesiac
380.00 €

poldenný pobyt 220€ + strava 70€/mesiac
290.00 €

hodinový pobyt
4.00 €

strava na 1 deň
3.70 €

U nás je možné uplatniť si príspevok na ÚPSVaR vo výške 280,- eur na každý mesiac podľa zákona č.561/2008z.z

Ostatné možnosti pobytu dieťaťa v detskom centre po dohode.

 

Cenník je platný od 21.08.2018.