Cenník

celodenná starostlivosť 380 € + strava 4 €/deň
460.00 €

poldenná starostlivosť 280 € + strava 3 €/deň,
340.00 €

pobyt 3x v týždni 280 € + strava 4 €/deň
328.00 €

strava na 1 deň
4.00 €

U nás je možné uplatniť si príspevok na ÚPSVaR vo výške 280,- eur na každý mesiac podľa zákona č.561/2008z.z

Ostatné možnosti pobytu dieťaťa v detskom centre po dohode.

 

Cenník je platný od 28.07.2020.